Sponsor beachvlaggen

Beschikbaar stellen leenauto’s en sponsor geldprijzen  

Hoofdsponsor t.m. 2025

Accomodatie

Beschikbaar stellen van prijzen voor de tien kilometer

Lunchpakketten voor vrijwilligers

Prijzensponsor