Lopersinformatie

 • Datum:  16 maart 2024
 • Locatie: Abe Lenstra Stadion. (Volg de aanwijzingsborden)
 • Inschrijving hardlopen is alleen mogelijk via voorinschrijving en uiterlijk tot een uur voor de start.
 • Kosten: (Leden AV Heerenveen 1 euro korting)
 • Afhalen startnummers 16 maart vanaf 9.30 uur

Starttijden: 

 • 30 km hardlopen om 10.30 uur
 • 16,1 km (10 EM) 11.00 uur
 • 10 km. om 11.15 uur
 • 5  km om 11.30 uur

Afstanden:

 • 30 km hardlopen. Ultieme laatste training voor Rotterdam/Enschede Marathon en open Fries Kampioenschap Negative Split
 • 16.1 km: (10 mijl)  
 • 10 km:  
 • 5 km:

De routes:
De 30 km wedstrijd zijn 2 ronden. Voor deze afstand geldt een tijdslimiet op de eerste doorkomst na 16.1km. Deze is gesteld op 1u50m. Klik hier voor de routes

Route, Start, Finish, Parkeren:
De routes lopen over een parcours van verharde wegen door o.a. het prachtige bosrijke Parklandschap van Oranjewoud, Mildam en De Knipe. Start en finish zullen plaatsvinden bij het Abe Lenstra Stadion. Bereikbaar met openbaar vervoer en de auto via de A32 (navigatie: 8448JA 23). Hier is voldoende parkeergelegenheid voor zowel auto als fiets. 

Verzorgingsposten:
Op het parcours staan een ruim aantal verzorgingsposten met zowel sponzen als water.

Eindverzorging:
Na de finish staat gratis eindverzorging klaar met water, fruit, bouillon en sportdrank. Vanaf 12.00 uur kun je je consumptiebon inleveren voor een drankje in het Sportstadcafé.

Douchegelegenheid:
Kleed- en douchegelegenheid is aanwezig

Foto’s
Deze zijn na afloop op onze website te vinden.

-> Open Fries kampioenschap Negative split.
Voor alle lopers van de 30 km die bij de eerste doorkomst na 10 mijl een tijd van 1:30 uur of sneller afleggen zullen we een aantal dagen na de wedstrijd, op deze website, een overzicht plaatsen van de negative split.
Negative split houdt in dat de gemiddelde snelheid van de tweede ronde sneller is dan de gemiddelde snelheid over de eerste ronde.

De prijsuitreiking vindt plaats buiten voor het Sportstadcafé, bij slecht weer in het Sportstadcafé om 13.00 uur.

Heb je snel gelopen? Zorg dat je aanwezig bent bij de prijsuitreiking. Niet aanwezig = geen prijs. (Mag desnoods ook iemand anders namens jou zijn) 

 • Fries kampioen vrouw en man Negative split wordt achteraf bekend gemaakt.

Prijzen:

 • 5 km. Mannen en Vrouwen 1e prijs € 25,– 2e prijs € 15,– 3e prijs € 10,–  in de vorm van tegoedbonnen, beschikbaar gesteld door Loperscompany.
 • 10 km. Mannen en Vrouwen 1e, 2e en 3e prijs in de vorm van tegoedbonnen, beschikbaar gesteld door Keurslager Van der Meer.
 • 10 mijl: Voor de van oudsher hoofdafstand van 10 mijl stellen we de geldprijzen beschikbaar, mits er minstens twintig deelnemers in de leeftijdscategorie starten. Anders houdt de organisatie zich het recht voor om leeftijdscategorieën samen te voegen.
 • 30 km. Mannen en Vrouwen 1e prijs  € 25,– 2e prijs € 15,– 3e prijs € 10,– tegoedbonnen in de vorm van tegoedbonnen, beschikbaar gesteld door Loperscompany.
 • Open Fries kampioenschap Negative Split. 1e prijs Man en Vrouw geldprijs € 25,– &  € 25,– in de vorm van tegoedbonnen, beschikbaar gesteld door Loperscompany.

  Onze prijzensponsors:

 

 

Algemene voorwaarden

Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade,
hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade
het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

Portretrecht: Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor
openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en
dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Persoonsgegevens: De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de
Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de
Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het
verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te
allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het
verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens,
waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten. De Deelnemer
verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot
openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in
dagbladen en via internet en ook op de deelnemerslijst op de website van de organisatie.

Schoentags: Als deelnemer aan de AV Heerenveen Wintercompetitie maak je gebruik van een elektronische chip voor de tijdwaarneming. Deze huur je per wedstrijd. Voor aanvang van de wedstrijd ontvang je een e-mail met het nummer van je wedstrijdchip. Onthoud je nummer voor het afhalen. De wedstrijdchips liggen een uur voor aanvang van de wedstrijd klaar. Bevestig deze chip aan je schoenveter en lever deze chip meteen na afloop in door deze zelf in de daarvoor bestemde bak te deponeren. Bij het niet inleveren van de Chip moeten wij 7,50 euro in rekening brengen.